Proč studovat sociologii?

Sociologie je matkou humanitních věd

Sociologie se prolíná do téměř všech humanitních oborů. Setkáte se s ní při studiu politologie, historie, žurnalistiky, ale také psychologie. Sociologie je velmi praktický obor.

 

Stanete se odborníky na společnost, ve které žijeme

Baví vás zkoumat společnost z různých úhlů pohledu? Zajímá vás analýza společenských jevů a problémů? Při studiu sociologie se budete těmito otázkami zabývat a naučíte se na ně hledat odpovědi pomocí řady výzkumných metod.

 

Se sociologií se uplatníte

Získáte univerzální humanitní vzdělání a výborné znalosti analytického přístupu k řešení problémů. Kvalitně si také osvojíte přípravu dotazníkového šetření, zpracování získaných dat a tvorbu analytických výstupů. Zpracovávání dat v rámci sociologických průzkumů, ale také například v rámci průzkumů trhu se dnes nevyhne žádná instituce a ten, kdo to umí, bude vždy cennou posilou každého týmu.

Proč studovat u nás v Olomouci?

• Budou vás učit ti nejvýznamnější odborníci z České republiky i ze zahraničí.

• Už během studia máte možnost získat praxi a zvýšit si své šance na trhu práce.

• Díky rozsáhlé síti našich zahraničních partnerů budete moci studovat na předních univerzitách po celém světě.

• Studentská léta strávíte na druhé nejstarší filozofické fakultě v českých zemích s výjimečnou pověstí a tradicí. Budete studovat a žít v srdci barokní Olomouce, skryté perly Evropy.

• Budete se moci zapojit do spousty zajímavých studentských spolků.

Co u nás můžete studovat?

Bakalářské studium oboru Sociologie
- dvouoborové prezenční studium, délka studia 3 roky

Navazující magisterské studium oboru Sociologie
- dvouoborové prezenční studium, délka studia 2 roky

Bakalářské studium oboru Sociální práci
- jednooborové kombinované studium, délka studia 3 roky

Co pro to musíte udělat?

• Do konce února nám pošlete vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu.

• V květnu se zastavíte u nás v Olomouci a absolvujete  test obecných studijních předpokladů.

• Budete-li úspěšní, uvidíme se v září u zápisu.

• Potřebujete podrobnější informace? Najdete je zde na webu fakulty.

 

 

• Uplatníte ve firmách zabývajících se výzkumy veřejného mínění.

• Vaše analytické uvažování a schopnost práce s daty a informacemi ocení každý zaměstnavatel hledající absolventy humanitních oborů.

• Uplatníte se také v marketingových, mediálních a reklamních agenturách.

• Vaše schopnosti ocení také na personálním oddělení firem a ve státní správě.

• Vaše odbornost vás kvalifikuje pro práci ve vědeckých a výzkumných týmech.

• Uplatnění najdete také ve školství a vzdělávacích institucích.

Kde se uplatníte?
Kdo vás bude učit?
Mgr. Dan Ryšavý, Ph.D.

dlouhodobě se zabývá výzkumem lokálních a regionálních elit a proměnami různých úrovní samosprávy.

PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.

specializuje se na sociologii životního způsobu, zajímá ji, jak lidé žijí, jaké životní strategie volí, co dělají, s kým to dělají a co si při tom myslí. Sociologie má fascinující dějiny a bohatou zásobárnu teorií o společnosti i metod, pomocí kterých lze společnost zkoumat. Při své výzkumné práci používá kvalitativní metody, které jí umožňuje spatřit sociální svět očima jeho obyvatel.

Doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.

ve své vědecko-výzkumné a publikační činnosti se zabývá především tématy z oboru sociologie rodiny, příbuzenských vztahů a gerontosociologie.

A mnozí další...
Možnosti studia v zahraničí

Během svého studia sociologie na naší katedře můžete v rámci programu Erasmus+ studovat na několika zahraničních univerzitách: