skip to Main Content

Těší nás tvůj zájem o doktorské studium sociologie na naší katedře. My, doktorandi, jsme připravili za pomoci ostatních členů katedry tuto stránku, která ti pomůže s orientací v neznámých (anebo známých?) vodách.

 • Neznáš Olomouc? Rádi ti město představíme.
 • Nevíš, co tě čeká během studia?
 • Bojíš se zeptat nebo nemůžeš najít odpovědi?
 • Zajímají tě názory druhých, kteří už mají studium za sebou nebo stále studují?
 • Potřebuješ někoho kontaktovat nebo chceš vědět něco o vyučujících?
 • Pak věř, že jsi tady správně.

 V následujících sekcích Ti ukážeme, jaká plus má doktorské studium sociologie na naší katedře.

Proč studovat doktorát ze sociologie v Olomouci?

O univerzitě

 • Univerzita Palackého je nejstarší univerzita na Moravě a druhá nejstarší v České republice. Studuje zde přes 20 000 studentů. Můžeš očekávat příjemné prostředí, fajn lidi a spousty dobrých míst ke studiu i seznámení.
 • Na filozofické fakultě se učí už od roku 1827, poté byla zrušena a roku 1946 byla obnovena celá univerzita. Fakulta nyní nabízí přes 600 kombinací oborů.
 • Sociologie má na naší katedře již téměř 30 letou tradici.
 • Ptáš se, proč si vybrat zrovna sociologii? Tak pokračuj ve čtení.

Co nabízíme?

 • Zázemí jedné katedry s inspirací ze sesterských oborů, např. kulturní antropologie či andragogiky.
 • Od roku 2019 je doktorské studium nově ve čtyřleté podobě!
 • A zaměření studia? Tak například sociologie náboženství, životního způsobu, práce, bydlení, gerontosociologie, ekonomická či politická sociologie. Anebo také téma město nebo venkov, mladí nebo staří, elity či marginalizovaní, svět práce či svět hodnot, identit a mnoho dalších.
 • Pro každou oblast najdeš vhodné školitele.
 • Studoval/a jsi historii nebo politologii, ale sociologie tě láká také? Pak jsi u nás správně. Podporujeme interdisciplinaritu, ve své doktorské práci můžeš propojit různé vědní obory a můžeš také použít inovativní metody ve výzkumu.
 • S námi vyrosteš. Zapojíme tě do výzkumných projektů, zpočátku zřejmě do menších, ale postupem času i do mezinárodních. Začít můžeš například Studentskou grantovou soutěží, kde je možné se zapojit jak do katederních projektů podporovaných v rámci této soutěže, tak realizovat v jejím rámci svůj vlastní projekt.
 • Zlepšíš si jazyky – součástí studia je zkouška z anglického jazyka, ale pokud se chceš naučit i další, nebo je pouze vypilovat, tak proč ne.
 • Máš možnosti:
  • Zahraničních studijních pobytů (ERASMUS, CEEPUS, AKTION a řada dalších).
  • Spolupráce se sociologickými ústavy.
 • Od Univerzity Palackého každý měsíc získáš základní stipendium ve výši 11.250 Kč s možností navýšení na základě výkonu, spolupráce v projektech, výuce atd.
 • Mimořádné stipendium pro „včasné“ absolventy DSP ve výši 50.000 Kč v případě, že úspěšně ukončíš studium ve standardní době studia + 1 rok (ve 4letém 4+1).

Co očekáváme od tebe?

 • Zájem o studium, chuť na sobě pracovat, zakousnout se do problému a dát o výsledcích své práce vědět nejen skrz publikační činnost, ale také svému školiteli či ostatním členům katedry.
 • Ochotu cestovat za studiem do ciziny.
 • Píli a odvahu pustit se do nových věcí.

Kde se doktorandi sociologie pohybují a jaký mají den?

 • Se svými budoucími kolegy a kolegyněmi se nesetkáš jen ve škole. My, doktorandi, jsme „doma“ v terénu od Chicaga po Taiwan, jezdíme na studijní pobyty na jih i sever Evropy, účastníme se konferencí doma i ve světě. A po ukončení studia? Pracujeme např. na ministerstvu vnitra, na radnicích, na univerzitách, v soukromém sektoru. Máš mnoho možností, jakou zvolit cestu.
 • Mezi tvoje povinnosti jako doktoranda bude patřit hlavně:
  • Čtení primární literatury na semináře, psaní prací a publikací.
  • Zapojení do chodu katedry (záskok za vyučujícího na seminářích, pomoc při organizaci workshopů, asistence při výzkumu, porady katedry, PR katedry – FB, Instagram, Den otevřených dveří…, a přiznáváme, že i trocha té administrativy).
  • Tvoji účast na prezenční výuce/seminářích, jak už znáš z předešlého studia.
  • Účast na katederních akcích.
  • A taky pravidelné pití kafe/čaje, aby ti to při Popperovi a jiných dobře myslelo.

Přijde ti to moc obecné? Tak sleduj.

 • Do konce dubna nám pošli vyplněnou elektronickou přihlášku ke studiu.
 • Připrav si projekt disertační práce a jeho ústní obhajobu. Nejlépe bude, když požádáš předem o konzultaci vyučující/ho, kteří mají svým zaměřením nejblíže tématu tvé budoucí disertace – abyste si vyjasnili vzájemné představy dřív, než půjdeš na věc.
 • Nevíš, komu napsat? Tak tady máš pár mailovek:
  • garantka programu: doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D. (dana.sykorova@upol.cz) či
  • interní školitelé a klíčoví vyučující:
  • Neboj se napsat mail s jakýmkoliv dotazem. Všichni reagují promptně a vychází vstříc.
  • Říkáš si, super, ale nevíš, kdo je kdo? Tak si o nich něco načti v sekci Lidé.
  • Ale přece jen, než napíšeš, přejdi do sekce FAQ, kde najdeš odpovědi na často kladené otázky.

Koukni, co tě během čtyř let čeká...

Tady se žije, pracuje, bádá, cestuje a píše naplno!

1. ročníku se ukáže, zda to se sociologií myslíš vážně. Jsi ochoten/ochotna důkladně číst, udělat si názor a tříbit jej v diskusi? Budeš zpřesňovat svůj vlastní badatelský záměr, jeho význam, východiska a způsob, kterým chceš na své výzkumné otázky odpovědět.

Ve 2. ročníku ti doporučíme zkusit získat pro tvůj projekt finanční podporu a/nebo vyjet za zkušenostmi do zahraničí. Začneš se vážně připravovat na to, co můžeš o své práci sdělit zainteresovanému publiku na konferencích či v prvních publikacích. Všichni uvítáme tvé zapojení do výuky, např. v podobě vedení semináře či cvičení.

Ve 3. ročníku bude pravděpodobně vrcholit tvá výzkumná práce, ať už se bude jednat o tvůj dílčí cíl nebo bude aktivita součástí týmového projektu. Podpoříme tvé publikační a prezentační ambice i to, na co se nedostalo ve druhém ročníku. Budeme mít z tebe radost!

Ve 4. ročníku završíš svoje studijní snažení obhajobou disertace, o jejímž tématu se už zainteresované publikum dozvídá z tvých publikací a konferenčních vystoupení. Jsi na dobré cestě stát se vědkyní/vědcem či expertkou/expertem v oboru. Budeme na tebe hrdí a budeme rádi, když u nás zůstaneš, budeš se na UPéčko vracet či přivádět nové zájemce.

Jaké jsou zkušenosti absolventů a současných studentů?

Jan K.

 • Zkušenosti s DSP studiem mám skvělé!
 • Čas strávený doktorským studiem mi neuvěřitelně pomohl odborně vyzrát a posunout se především v objemu základních sociologických znalostí.
 • Měl jsem možnost se zúčastnit celé řady mezinárodních konferencí, což mi výrazně rozšířilo obzory v tom, jaké jsou standardy vědecké práce ve světě.
 • Prostřednictvím soutěže IGA jsem se naučil psát vědecké projekty a zjistil, co jejich řešení obnáší.
 • Měl jsem možnost se pravidelně setkávat se skvělými pedagogy z katedry, kteří mne během studia zásadně formovali (prof. Šmausová, prof. Šimek, prof. Lužný, dr. Znebejánek), a to nejenom odborně, ale i lidsky, za což jim upřímně děkuji.

Lukáš D.

 • Mé doktorské studium na KSA FF UP mi přineslo mnohé. Zejména možnost rozvíjet se pod vedením kolektivu odborníků. Během krásných let strávených na katedře jsem měl možnost posouvat se kupředu, a to jak na profesní, tak lidské úrovni. Prohloubil jsem si znalosti teoretické, ale i praktické. Naučil jsem se samostatně realizovat vlastní projekty, což vyžaduje velkou míru disciplíny, píle a pokory. Vždy jsem také rád využil nabízených možností vyrazit na zahraniční pobyty a navazovat kontakty s odborníky z celého světa. Vše, co jsem se jako doktorand na katedře naučil, mohu nyní zužitkovat v praxi během svého působení na Katedře sociologie ZČU, ale také jako hlavní koordinátor resortního výzkumu Ministerstva spravedlnosti ČR. KSA FF UP představuje kvalitní moderní pracoviště, které nabízí svým studentům nesčetné možnosti pro vlastní seberealizaci. Studium zde mohu každému jen doporučit.

Jiří H.

 • Co mi dalo doktorské studium na KSA?
 • V první řadě samozřejmě vědomosti a znalosti, které musí vždy tvořit základ studia a obecného přehledu. Jak říkal Tommaso Campanella, bez učení ani světec nedokáže pronášet správné úsudky. A řekl bych, že vyučující na naší katedře uměli vždy nasměrovat na literaturu, která se vztahovala k výzkumnému problému doktoranda a navíc pomohla rozvíjet jeho kritické a analytické myšlení. A právě rozvoj kritického a analytického myšlení je ten největší přínos, který z mého pohledu naše katedra a její doktorský program svým studentům poskytuje. Osvojení těchto vlastností totiž neslouží pouze v rámci samotného studia, ale je pro absolventa velkým obohacením v jakékoli další oblasti působení, a to v průběhu celého života.

Eva Š.

 • Přístup vyučujících i ostatních členů KSA byl vždy vstřícný.
 • Atmosféra na KSA je celkově příjemná a kolegiální.
 • Podpora výjezdů doktorandů do zahraničí.
 • Vztah s vedoucím – v mém případě byla pomoc a nasměrování v dalším postupu od mého školitele vždy velmi užitečná. Poskytl mi jasné a dobré podněty.
 • Široká nabídka seminářů na KSA, které vedou k rozvoji individuálních schopností nebo zájmu (např. semináře v bloku „soft skills“).

Lucie S.

 • Oceňuji ochotu paní sekretářky.

Patrik P.

 • Doktorské studium sociologie mi rozšířilo obzory v mnoha ohledech – prohloubilo mé dosavadní znalosti, podnítilo mě k přemýšlení o různých problémech z různých perspektiv.
 • Koncepce studijního programu doktorské sociologie nabízí tu výhodu, že v rámci kurzů rozšiřuje, resp. prohlubuje vědomosti týkající se jednak současných teoretických proudů v oboru, jednak různých metodologických technik.
 • Výhodou je, že obsah seminářů je vždy vztažen ke konkrétnímu tématu disertační práce studenta – alespoň v mém případě se vyučující snažili koncipovat semináře tak, aby byly obsahově přínosné pro mou disertaci, což velice oceňuji.
 • Výhodou studia sociologie na naší katedře je, že díky paletě příbuzných oborů, které jsou na katedře akreditovány, je možné sociologické bádání poměrně snadno obohatit o interdisciplinární vědění (kulturní antropologie, religionistika, migrační studia, andragogika), což je k nezaplacení. Co se tedy týče témat k bádání, studium na naší katedře je otevřeno mezioborové spolupráci a flexibilitě. Já sám na sobě cítím, že mé „původní“ vzdělání v kulturní antropologii značně formovalo mé současné sociologické myšlení a zaměření v rámci oboru.
 • Za zmínku též stojí příjemný kolektiv na katedře. Vždy jsem se bez problému se všemi domluvil, vyučující se snaží vyjít vstříc.
 • Pokud bych měl tu možnost, znovu bych se pro studium sociologie na olomoucké KSA rozhodl.

Často kladené otázky

 • Studium probíhá podle Individuálního studijního plánu (ISP) doktorského studia, který sestavíš na začátku každého akademického roku. Pomůže ti v tom tvůj školitel/školitelka (vzor ISP). ISP obsahuje přehled předmětů, které absolvuješ v daném akademickém roce, a úkoly spojené s realizací projektu tvého disertačního výzkumu. Vodítkem pro sestavení ISP je Studijní plán programu sociologie (viz Doporučený průběh studia).
 1. Pokud nemůžeš informaci najít například ve Studijním a zkušebním řádu UP, napiš doktorce Lucii Kovaříkové (lucie.kovarikova@upol.cz).
 • Maximální lhůta od vykonání přijímacího řízení je 30 dní, zpravidla se výsledky dozvíš dříve, do 14 dní.
 • Stipendium je pro prezenční doktorandy ve výši 11.250 Kč za měsíc.
 • Pokud jsi z daleka, řekněme z Ostravy nebo Prahy, tak ti jednou za tři měsíce přistane na účtu ubytovací stipendium ve výši 2.340 Kč. Každou žádost však posuzují podle Stipendijního řádu UP individuálně. Po Vánocích „super“, ne?
 • Stipendia můžeš získat ještě za účast na projektech nebo v rámci psaní odborných publikací apod.
 • Pro své projekty můžeš získat podporu v rámci IGA (SGS).
 • Pokud ses hlásil na prezenční formu, je povinnost, abys byl alespoň jeden den přítomen, řekněme od 8 do 16 hod., ale opět po domluvě.
 • Pokud ses hlásil na kombinovanou formu, tak takovou povinnost nemáš. Ale vždy Tě rádi uvidíme. 😊
 • Můžeš se podílet na předmětu vybraného vyučujícího nebo si zkusit sestavit svůj vlastní předmět. Vše záleží na iniciativě a domluvě s ostatními vyučujícími.
 • Minimálně jednou za měsíc se sejdete a budete řešit problémy, konzultovat postupy apod. vztahující se k tvé disertační práci, a to vše v rámci předmětu „Disertační seminář 1–3“. Bylo by žádoucí, abys každý měsíc přišel/přišla s něčím novým.
 • Povětšinou jsou zakončeny kombinací: psaní textů, účasti na seminářích, čtením primární literatury, zpracováním dílčích úkolů na jednotlivé semináře, rozpravou nad seminárními pracemi a výzkumným projektem.
 • Musíš absolvovat cambridgeskou angličtinu na úrovni B2. Ve studijním programu doporučujeme vykonání zkoušky v 1. – 2. ročníku.
 • Absolventi nacházejí uplatnění především jako pedagogové a výzkumníci na vysokých školách a ve vědeckovýzkumných institucích, popř. jako analytici, poradci či vyšší řídící pracovníci ve státním, soukromém či neziskovém sektoru.

S kým se uvidíš?

Mezi členy oborové rady jsou také významní akademici (i zahraniční) a pracovníci Sociologického ústavu AV ČR.

Členové katedry:

doc. PhDr. Dana Sýkorová, Ph.D.

 • Jsem garantkou doktorského studijního programu sociologie na FF UP.
 • V doktorském studiu vedu kurz zaměřený na metodologické principy sociologického výzkumu. Garantuji také všechny předměty tzv. disertačního modulu.
 • Moje vědecko-výzkumné zájmy spadají do oblasti sociologie rodiny a příbuzenských vztahů a gerontosociologie. Tématy z těchto oblastí jsem se zabývala v rámci několika projektů podporovaných Grantovou agenturou ČR. Šlo např. o téma autonomie ve stáří, vztahů mezi dospělými rodinnými generacemi, sourozenectví ve stáří, věkové identity, prostorových, resp. urbánních souvislostí stáří. Věnovala jsem se také chudobě ve stáří, včetně bezdomovectví seniorů. Zmíněných témat se týká většina mých četných publikací.
 • Užitečné pro garantování doktorského studijního programu na naší fakultě jsou zkušenosti získané díky působení ve vědeckých radách fakult či oborových radách DSP sociologie na jiných univerzitách.
 • Kontakt: dana.sykorova@upol.cz

prof. PhDr. Dušan Lužný, Ph.D.

 • Pohybuji se na pomezí mezi sociologií, kulturní antropologií a religionistikou. Mým hlavním výzkumným tématem jsou proměny náboženství v moderní společnosti.
 • Snažím se propojovat sociologickou teorii s empirickým výzkumem, převážně kvalitativním (ale někdy i kvantitativním). Jsem přesvědčen, že silná teorie je východiskem a inspirací pro empirický výzkum, který vede k obohacení teorie. Teorie není nuda! A terénní výzkum je adrenalinový zážitek!
 • Empirický výzkum jsem během svého akademického působení prováděl v různých částech světa – v ČR a Evropě s ohledem na téma sekularizace a snižování významu náboženství v moderních společnostech, ale také v Burjatsku (ruská Sibiř), Indii, Papui Nové Guineii, v USA, UK apod. Svět nabízí neuvěřitelné množství témat na výzkum.
 • Jsem členem několika oborových rad, několika vědeckých rad, redakčních rad apod., což obohacuje a rozšiřuje poznání širších kontextů.
 • Nemám rád nudné jedince bez imaginace a odvahy.
 • Kontakt: dusan.luzny@upol.cz

doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D.

 • Zaměřuji se na sociologické teorie a jejich historický vývoj, na metodologii a na sociologii životního způsobu a stylu.
 • Při své výzkumné práci používám kvalitativní metody, které mi umožňují spatřit sociální svět očima jeho aktérů.
 • Výzkumně se zabývám každodenností, způsobem života a venkovem především z mezigenerační perspektivy. Zajímá mě, jak lidé žijí, jaké životní strategie volí, co dělají ve svém čase, s kým tráví svůj čas a co si při tom myslí.
 • V letech 2013–2015 jsem vedla pětičlenný výzkumný tým, který řešil problém proměn způsobu života v mikroregionu Hlučínsko v souvislosti s modernizačními procesy.
 • V rámci svého odborného a vědeckého zaměření jsem publikovala tři monografie, řadu kapitol v monografiích, článků, vědeckých statí a učebnic. Své výzkumné výsledky pravidelně prezentuji na konferencích.
 • Kontakt: helena.kubatova@upol.cz

doc. Mgr. Dan Ryšavý, Ph.D.

 • Garantuji navazující magisterské studium sociologie.
 • Dlouhodobě se zabývám výzkumem lokálních a regionálních elit a proměnami různých úrovní samosprávy. Podílel jsem se na výzkumech realizovaných v rámci evropských projektů, zadávaných městy či Olomouckým krajem, spolupracoval jsem také s terciárním a neziskovým sektorem. Většinou šlo o výzkumy názorů, postojů, spokojenosti, ale také politických kariér, profesionalizace atd. Díky těmto výzkumům jsem mohl publikovat doma i v zahraničí (viz web KSA). Teď nově se s Martinem Luxem věnuji projektu, který se týká bydlení mileniálů.
 • Byl či jsem členem redakčních rad Sociologického časopisu, Lidé Města, e-Rhizome, Data a výzkum, Aula.
 • Hodnotím výzkumné projekty v panelu GA ČR, akreditační spisy v komisích NAÚ, atestující v Sociologickém ústav AV ČR, v.v.i. atd.
 • „Doma“ v Olomouci vyučuji v současnosti metody a techniky kvantitativního výzkumu a analýzu dat.
 • Nejraději mám pozorné studující, kteří se nebojí zeptat rovnou v hodině.
 • Kontakt: dan.rysavy@upol.cz

doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D.

 • Pohybuji se na pomezí mezi sociologií a andragogikou. Ve výzkumu se zaměřuji na sociologii výchovy a vzdělávání, konkrétně prostředí vysokých škol jako organizací.
 • Snažím se propojovat sociologickou teorii s empirickým výzkumem. Jsem přesvědčen, že teorie je východiskem a inspirací pro empirický výzkum, který vede k obohacení teorie. Silná teorie je bonus pro terénní výzkum.
 • Empirický výzkum jsem během svého akademického působení realizoval v různých vzdělávacích organizacích, jako jsou mateřské, základní, střední a vysoké školy, a to jak v České republice, tak i v zahraniční.
 • Jsem členem několika oborových rad, několika vědeckých rad, redakčních rad apod., což přispívá k obohacení a rozšíření kontextů, co považuje za vědu a výzkum odborná komunita.
 • U studujících oceňuji, když o předmětu svého výzkumného zájmu přemýšlejí z různých optik a společně pak hledáme tu, která přibližuje zkoumaný jev nejlépe.
 • Kontakt: miroslav.dopita@upol.cz

Ing. Martin Lux, Ph.D.

 • Vzděláním sociolog i ekonom, na FF UP Olomouc se zaměřuji na ekonomickou sociologii a socioekonomický výzkum bydlení.
 • Ve svých kursech i vědecké práci se zabývám zejména mezinárodním srovnáním vývoje bytových systémů, hodnocením bytových politik, analýzou nerovností v oblasti bydlení, včetně sociálního vyloučení a bezdomovectví, fungování trhu bydlení, cenových bublin na trhu bydlení a obecně vývoje cen a dostupnosti bydlení.
 • Ve své výzkumné práci využívám kvalitativní i kvantitativní metody výzkumu, ale také experimenty. Velký důraz kladu na aplikaci poznatků výzkumu v praxi.
 • Získal jsem PhD na FSV UK v Praze a Delft University of Technology v nizozemském Delftu. Jsem autorem nebo spoluautorem více než 30 vědeckých statí.
 • Vyučuji zároveň na CERGE, FSV UK a jsem vedoucím oddělení Socioekonomie bydlení na Sociologickém ústavu AV ČR.
 • Kontakt: martin.lux@upol.cz

Oborová rada doktorského studia sociologie

Mezi členy oborové rady jsou také významní akademici (i zahraniční) a pracovníci Sociologického ústavu AV ČR.

Co je oborová rada?

Oborová rada dohlíží na kvalitu doktorského studia. Je složená z docentů a profesorů sociologie (nebo příbuzného oboru) z Univerzity Palackého a jiných vysokých škol, schvaluje ji děkan FF UP.

Oborová rada

 • projednává návrhy témat disertačních prací a jejich změny,
 • navrhuje složení komisí pro přijímací řízení, navrhuje školitele,
 • projednává rozsah požadavků nutných ke státní doktorské zkoušce,
 • navrhuje děkanovi předsedu, místopředsedu a členy komise pro státní doktorskou zkoušku a pro obhajobu disertační práce, navrhuje oponenty disertační práce.

Příloha: Složení oborové rady

Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 511/10
771 48 Olomouc
www.ff.upol.cz

Back To Top